SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI
„ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SC VERONMAX SRL NE ”

ProiectulACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SC VERONMAX SRL NE”, cod MySMIS 2014+: 133812 este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, conform contractului de finanțare nr. 6724/2021.

Denumirea beneficiarului: VERONMAX SRL

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității societății prin diversificarea serviciilor oferite și creșterea numărului de clienți ce pot fi deserviți. Aceasta va duce la o crestere a capacității de funizare a serviciilor, ceea ce va permite satisfacerea unui numar mai mare de clienți la standarde mai înalte de calitate.

Obiective specifice:

  1. Creșterea numărului mediu de salariați prin crearea de 5 noi locuri de muncă și menținerea celor existente și creșterea capacității de prestare de servicii;
  2. Creșterea numărului de utilaje existente în flota societății, cu 3 echipamente necesare pentru realizarea noi activități propuse de societate în perioada de implementare a proiectului.

Rezultatele proiectului:

R1: 3 echipamente achizitionate prin proiect: nacelă electrica tip foarfecă 14 m, nacela articulată diesel 32 m și un încărcător multifuncțional 17 m (telehandler)

R2: 5 locuri de muncă create prin proiect.

Durata de implementare a proiectului este de 29 luni: respectiv de la data 15.07.2019 până la data 30.11.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.419.690,81 lei cu o valoare totală eligibilă de 1.181.023 lei din care valoarea totală a contribuției publice nerambursabile este de 944.818,40 (din care 803.095,64 lei contribuție UE și 141.722,76 lei cofinanțare din Bugetul de Stat).

Locația de implementare a proiectului se află în Municipiul Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.275, judetul Vaslui.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

 vă invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro/, https://www.inforegio.ro/ro/, https://www.facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.